Page 1 of 1

Velkost súborov a pocet adresárov

Posted: 2018-01-07, 18:25 UTC
by Milsa
Bolo by možné pridať do dlhého ťuknutia možnosť spočítať všetky súbory a adresáre vo vybranom adresári? Tak ako je to v klasickom Total Commanderi po stlačení SPACE? Hovorím o verzii pre Android.

Posted: 2018-01-07, 22:14 UTC
by Hacker
Milsa,
Velkost vidim po dlhom tuknuti v Properties.

HTH
Roman