Eksploracja programu T.C.

Moderated forum for Polish users

Moderators: Usher, Gral, eltome

Post Reply
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

utworzenie katalogu i podkatalogów naraz

Post by *eltome »

Tworzenie nowego katalogu "A" i w tym 2 podkatalogi "B" , "C" :

standardowo klawisz F7

Code: Select all

A\B|A\C
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

przesunięcie kursora w dół spacją z klawiatury

Post by *eltome »

Aby w panelu po zaznaczeniu spacją (lub obliczając zajmowaną przestrzeń katalogu) kursor przesunął się w dół :

można w pliku konfiguracyjnym wincmd.ini lub pod inną nazwą dopisać linie w sekcji
[Configuration]

Code: Select all

SpaceMovesDown=1
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

przekierowania sekcji 'ini'

Post by *eltome »

W TC z pliku konfiguracyjnego .ini można do oddzielnego pliku przekierować sekcje, kilka lub jedną np. historie wiersza poleceń -
[Command line history]
wklejając* w sekcji do przekierowania :

Code: Select all

RedirectSection=CmdLHist.txt

*
gdzie: RedirectSection to klucz,
a po znaku równości jakaś nazwa osobnego pliku.

Więcej INI Redirect Section & RedirectSection=0
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

umieszczenie skrótu na belce rozwijalnej, przeciągając z panelu

Post by *eltome »

Można dodać skrót na rozwijalnej pionowo listwie belki narzędziowej , klikając od panelu metodą przeciągania i upuszczenia .

Najpierw należy kliknąć przycisk rozwijający przytrzymując z klawiatury SHIFT . Wtedy rozwijany sub-bar pojawi się jak zwykły w poziomie na którym można umieścić odnośnik pliku lub katalogu. Żeby powrócić do nadrzędnego paska (bez zamykania i otwierania TC), powinien być "wklejony włącznik" do niego - np. skopiowany.
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

w menu start ikona nowego elementu z usercmd.ini

Post by *eltome »

W TC pod menu start mogą być umiejscowione ikony przy elemencie dodanym - em_nazwa - jeśli zostanie to uwzględnione w pliku przyporządkowania ikon poleceń rozszerzonych np. wciconex.inc (jako kopia spakowanego wcmicons.inc) i dopisanie na końcu np.:

Code: Select all

10000=74    // gdzie 10000 to pierwsze rozszerzone polecenie TC, a 74 to przykładowy indeks ikony wciconex.dll
Do tego użyć na przykład skopiowaną bibliotekę zasobów wcmicon*.dll zmieniając nazwę na zgodną z wciconex .dll i w tym zastosować inne ikony.
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

wirtualny katalog w panelu

Post by *eltome »

Poleceniem LOADLIST z parametrem plik.txt zawierającym listę do plików i programów, w aktywnym panelu może być wyświetlony wirtualny katalog
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

niepokazywanie okna dialogowego wyboru biblioteki ikon podczas otwierania TC z uruchomionej instancji TC

Post by *eltome »

Okno dialogowe wyboru biblioteki ikon nie wyświetli się w przypadku uruchomienia TC z parametrem np. /i=fresh.ini , wtedy utworzy się nowy pliki ini. Można skopiować ten plik pod nazwę maintemplate.txt do katalogu TC. Gdy zostanie użyty parametr /i= , a plik ini nie istnieje to TC zastosuje nową kopie z zawartości pliku tekstowego maintemplate...
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

otwieranie pliku pomocy TC odrazu na określonej podstronie

Post by *eltome »

Żeby otworzyć plik pomocy TotalCmd odrazu na stronie np. "Wyrażenia regularne" można użyć polecenia (lub innej nazwy_pliku.chm)-

Code: Select all

hh %COMMANDER_PATH%\TOTALCMD.CHM
z parametrem dla Regular expressions (właściwości, URL)

Code: Select all

::/reg_ex.htm
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

zmiana wyświetlania nad panelem kiloBajtów na Gigabajty

Post by *eltome »

Gdy nad panelem obok etykiety dysku pokazywana jest ilość wolnego miejsca z pojemności , można zmienić jednostki. Klikając w menu konfiguracja, Ustawienia..., na zakładce Kolumny/Formaty danych i w ramce ostatniej - W stopce: z rozwijalnej listy wybrać element np. dynamicznie (x.x k/M/G) .
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

właściwość ustawienia równej szerokości zakładek folderów

Post by *eltome »

Jeśli w konfiguracji zostanie ustawione : wszystkie zakładki tej samej szerokości , wtedy nieaktywne zakładki mogą być widoczne , a inaczej to nazwy nie skracane ukryją niemieszczące się zakładki w rzędzie (można inną opcją ograniczyć ilość znaków w nazwie zakładki, ale w zależności od szerokości okienka programu może mniej zakładek wyświetlić się naraz)
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

szybki podgląd pliku następnego i poprzedniego

Post by *eltome »

W szybkim podglądzie klawisz N to następny plik , P - poprzedni
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

polecane filtry multimedialne w Listerze

Post by *eltome »

W katalogu FILTER64 (lub FILTER32) można umieścić pliki polecane przez TC dla Listera do przeglądania multimediów
#388479
User avatar
eltome
Junior Member
Junior Member
Posts: 59
Joined: 2023-07-29, 15:54 UTC
Location: Warmian-Masurian Voivodeship

Re: Eksploracja programu T.C.

Post by *eltome »

W jednej linii poleceń można dodawać złożone polecenia TC z wielu oddzielonych przecinkiem -
przykład
#388479
Post Reply