Page 1 of 1

Do not post here!

Posted: 2008-10-13, 16:29 UTC
by ghisler(Author)
This is an experiment: Since most spammers post to the first forum, I have setup a spam trap forum. I will delete all messages in this forum and close down accounts, so do not post here!

Dies ist ein Experiment: Da die meisten Spammer ins erste Forum schreiben, habe ich dieses Spamforum angelegt. Ich werde alle Meldungen löschen, die hier reingestellt werden, und den zugehörigen Forenbenutzer sperren. Deshalb hier bitte nichts reinschreiben!

Dit is een experiment: omdat de meeste spammers in de eerste rubriek schrijven, heb ik deze spamval opgesteld. Ik zal alle berichten in deze rubriek wissen en de bijhorende forumgebruikers blokkeren. Gelieve hier dus geen berichten te plaatsen!