Extended Menus for TC 7.57a ver. 3

Discuss and announce Total Commander plugins, addons and other useful tools here, both their usage and their development.

Moderators: sheep, Hacker, Stefan2, white

Post Reply
User avatar
petermad
Power Member
Power Member
Posts: 9848
Joined: 2003-02-05, 20:24 UTC
Location: Valsted, Denmark
Contact:

Extended Menus for TC 7.57a ver. 3

Post by *petermad »

New versions of my extended Menus for TC 7.57a are now available: If you use Windows 7 you should look here for special versions for Windows 7 - some of them can also be used with TC 7.57a.


Notice: If you have previously installed the addons from this package including the HTML Help, then you may have to delete the file wcmd_eng.chm in the language folder in order to use TC 7.5x's new default totalcmd.chm Help file. :!:
Contents:
wcmd_ext1_eng.mnu
wcmd_ext2_eng.mnu
wcmd_ext1_eng.lng
wcmd_ext2_eng.lng
wcmd_ext1_eng.inc
wcmd_ext2_eng.inc
wcmd_ext1_eng.ini
wcmd_ext2_eng.ini
wcmd_ext1_eng.bar
wcmd_ext2_eng.bar
wcmd_ext3_dan.bar
wcmd_ext_eng.zip
wcmd_ext_eng.txt
about_plugins.txt


wcmd_ext1_eng.mnu and wcmd_ext2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_ext1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels.
wcmd_ext2_eng.mnU has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_ext1_eng.lng and wcmd_ext2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with extended menu 1 (by petermad)" or "English with extended menu 2 (by petermad)" in the language dialog.

wcmd_ext1_eng.inc and wcmd_ext2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_ext1_eng.ini and wcmd_ext2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries among others.

wcmd_ext1_eng.bar and wcmd_ext2_eng.bar are two button bars with the same programs as the "Windows XP" menu item. wcmd_ext3_eng.bar is a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


wcmd_ext_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.

about_plugins.txt is a file with information about the use of the menu item "Lister".
:arrow: Notice that for Menu 2, "Quick View" under "Left" and "Right" is changed as from version 7.50, so that the view is now opened in the opposite panel.

Download from: http://www.totalcmd.net/plugring/TcMenu_en_750.html
Screenshots at: http://www.totalcmd.net/files/tca75i-uk.gif

---------------

Bemærk: Hvis du tidligere har installeret udvidelserne fra denne pakke inklusive HTML Hjælp, så er du evt. nødt til at slette filen wcmd_dan.chm i language mappen for at kunne anvende TC 7.5x's nye standard totalcmd.chm hjælpefil. :!:

Indhold:
wcmd_ext1_dan.mnu
wcmd_ext2_dan.mnu
wcmd_ext1_dan.lng
wcmd_ext2_dan.lng
wcmd_ext1_dan.inc
wcmd_ext2_dan.inc
wcmd_ext1_dan.ini
wcmd_ext2_dan.ini
wcmd_ext1_dan.bar
wcmd_ext2_dan.bar
wcmd_ext3_dan.bar
wcmd_ext_dan.zip
wcmd_ext_dan.txt
om_plugins.txt


wcmd_ext1_dan.mnu og wcmd_ext2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_ext1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler.
wcmd_ext2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_ext1_dan.lng og wcmd_ext2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med udvidet menu 1 (af petermad)" eller "Dansk med udvidet menu 2 (af petermad)" i sprogopsætningen.

wcmd_ext1_dan.inc og wcmd_ext2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_ext1_dan.ini og wcmd_ext2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_ext1_dan.bar og wcmd_ext2_dan.bar er to knappaneler med de samme programmer som "Windows XP" menupunktet. wcmd_ext3_dan.bar er et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_ext_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.

om_plugins.txt er en fil med oplysninger til brug med menupunktet "Lister".
:arrow: Bemærk, at for Menu 2 er "Hurtig visning" under "Venstre" og "Højre" ændret fra og med version 7.50, således at visningen nu åbnes i modsatte panel.

Download fra: http://www.totalcmd.net/plugring/TcMenu_da_750.html
Screenshots på: http://www.totalcmd.net/files/tca75i-dk.gif
Last edited by petermad on 2012-08-03, 22:21 UTC, edited 35 times in total.
License #524 (1994)
Danish Total Commander Translator
TC 9.51 32+64bit on Win XP 32bit & Win 7, 8.1 & 10 (2004) 64bit, 'Everything' 1.4.1.992 (x64)
TC 3.10 on Android 6.0
Get:
Extended TC Menus | TC Languagebar | TC Dark Help | PHSM-Calendar
User avatar
Amsis
Junior Member
Junior Member
Posts: 45
Joined: 2006-08-13, 09:09 UTC
Location: Italy

Post by *Amsis »

Petermad, you are great!
I love your menu!
the answer is 42
User avatar
sas2000
Power Member
Power Member
Posts: 682
Joined: 2003-02-07, 04:32 UTC
Location: Galiza

Post by *sas2000 »

 
Thank you very much :!: .
 
User avatar
petermad
Power Member
Power Member
Posts: 9848
Joined: 2003-02-05, 20:24 UTC
Location: Valsted, Denmark
Contact:

Post by *petermad »

Thanks guys :-)


New updated version 7.50b1a of the menus are available for download (same links):

New:
  • Updated HTML Help file (wcmd_eng.hlp).
  • Improved the functionality when running separate instances of "Compare Contents" and "Synchronize Directories" (under "Commands")
-------------------
Nyt:
  • Opdateret HTML Hjælpefil (wcmd_dan.chm).
  • Forbedret funktionaliteten når der køres separate instanser af "Sammenlign indhold" og "Synkroniser mapper" (under "Kommandoer").
Last edited by petermad on 2009-04-17, 18:44 UTC, edited 1 time in total.
License #524 (1994)
Danish Total Commander Translator
TC 9.51 32+64bit on Win XP 32bit & Win 7, 8.1 & 10 (2004) 64bit, 'Everything' 1.4.1.992 (x64)
TC 3.10 on Android 6.0
Get:
Extended TC Menus | TC Languagebar | TC Dark Help | PHSM-Calendar
User avatar
Lefteous
Power Member
Power Member
Posts: 9476
Joined: 2003-02-09, 01:18 UTC
Location: Germany
Contact:

Post by *Lefteous »

New updated version 7.50b1a
The thread title is a bit confusing. Sounds like there is a TC version valled 76.0 b1a.
User avatar
Vansumsen
Power Member
Power Member
Posts: 761
Joined: 2003-11-09, 08:16 UTC
Location: Belgique
Contact:

Post by *Vansumsen »

:arrow: petermad

Just a little :)
MENUITEM "&About Windows Commander...", cm_About

In both mnu !

Nostalgia :?:

Friendly,

Paul
Ouistiti, #11943

L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir.
The important thing is not to convince, but to incite to think.

1,77245385090552...
User avatar
petermad
Power Member
Power Member
Posts: 9848
Joined: 2003-02-05, 20:24 UTC
Location: Valsted, Denmark
Contact:

Post by *petermad »

Just a little Smile
MENUITEM "&About Windows Commander...", cm_About
In both mnu !
Fortunately TC changes it to "Total Commander" when it is used in the menu - I think I left it as "Windows Commander" to se for how long Christian would keep the code that checks for "Windows Commander" in .mnu and .lng files and changes it to "Total Commander" .

But I should better change it.
License #524 (1994)
Danish Total Commander Translator
TC 9.51 32+64bit on Win XP 32bit & Win 7, 8.1 & 10 (2004) 64bit, 'Everything' 1.4.1.992 (x64)
TC 3.10 on Android 6.0
Get:
Extended TC Menus | TC Languagebar | TC Dark Help | PHSM-Calendar
User avatar
petermad
Power Member
Power Member
Posts: 9848
Joined: 2003-02-05, 20:24 UTC
Location: Valsted, Denmark
Contact:

Post by *petermad »

2Lefteous
The thread title is a bit confusing. Sounds like there is a TC version valled 76.0 b1a.
OK, I changed the title for the Topic.

I still have to use a new name for the downloadable file - totalcmd.net does not allow silent updates.


BTW - what happened to your avatar?
License #524 (1994)
Danish Total Commander Translator
TC 9.51 32+64bit on Win XP 32bit & Win 7, 8.1 & 10 (2004) 64bit, 'Everything' 1.4.1.992 (x64)
TC 3.10 on Android 6.0
Get:
Extended TC Menus | TC Languagebar | TC Dark Help | PHSM-Calendar
User avatar
ehab
Senior Member
Senior Member
Posts: 271
Joined: 2007-10-29, 07:41 UTC
Location: Libya

Post by *ehab »

yeah .. where would we be without petermad menu : ) thanks many times
#181344 Personal licence
User avatar
sas2000
Power Member
Power Member
Posts: 682
Joined: 2003-02-07, 04:32 UTC
Location: Galiza

Post by *sas2000 »

 
Hi, i've found duplicate em_xyz commands in wcmd_ext1_eng.ini & wcmd_ext2_eng.ini (tcmd750b1a_eng.zip).

Code: Select all

[em_sync]
cmd=%COMMANDER_PATH%\totalcmd.exe /S=S
param=%P %T
menu=Synkroniser mapper (separat instans)
button=%COMMANDER_PATH%\totalcmd.exe,32

[em_sync]
cmd=%COMMANDER_PATH%\totalcmd.exe /S=S
param=/N "%P" "%T"
menu=Syncronize Directories (separate instance)
button=%COMMANDER_PATH%\totalcmd.exe,32
 
User avatar
solid
Power Member
Power Member
Posts: 557
Joined: 2004-08-09, 11:20 UTC

Post by *solid »

Thanks petermad for great work!

I have made some additions since the last version of your menu. Any fast way to preserve them and apply to the new version?
User avatar
petermad
Power Member
Power Member
Posts: 9848
Joined: 2003-02-05, 20:24 UTC
Location: Valsted, Denmark
Contact:

Post by *petermad »

2sas2000

Thanks for noticing - it is the second one that has to be used - for some reason when putting in the quotes around %P and %T you need either some switch (hence /N) or to put the whole param in another quote - ""%P" "%T"".

Those extra quotes are only necessary in the em_ commands, not when used directly for example in a Button or in the Start menu.2solid

No, I dont think so - Use Compare by Content in edit mode to copy your additions to my new files.

Is it some additions that could be in public interest, that you might want to share with the community?
License #524 (1994)
Danish Total Commander Translator
TC 9.51 32+64bit on Win XP 32bit & Win 7, 8.1 & 10 (2004) 64bit, 'Everything' 1.4.1.992 (x64)
TC 3.10 on Android 6.0
Get:
Extended TC Menus | TC Languagebar | TC Dark Help | PHSM-Calendar
User avatar
solid
Power Member
Power Member
Posts: 557
Joined: 2004-08-09, 11:20 UTC

Post by *solid »

2petermad

Well, it was a lot easier than on the first thought, just copy/paste from changed to new menu. I don't think that is of public interest, mostly some programs I use with different types od parameters.

But another very peculiar thing I have noticed, and that has nothing in common with above.

With new version of your menu, my XCD stops working, it doesn't change the directory. After some investigation, i discovered that .lng file was the problem but i don't know why. If I use the older .lng with new .mnu and .ini no problem, it works normally. If new .lng is used, TC just doesn't change directory from XCD. Very strange behaviour. Can anyone else confirm it?
User avatar
petermad
Power Member
Power Member
Posts: 9848
Joined: 2003-02-05, 20:24 UTC
Location: Valsted, Denmark
Contact:

Post by *petermad »

2solid

Try to remove the line:
codepage=1252

from the language file - I have had another report of the program "Everything" not working with that line.

That was on Win 7 - what Windows version are you using :?:

Does you XCD not work if you use any other language that has a codepage= line in the .lng file - try with fx wcmd_deu.lng :?:
License #524 (1994)
Danish Total Commander Translator
TC 9.51 32+64bit on Win XP 32bit & Win 7, 8.1 & 10 (2004) 64bit, 'Everything' 1.4.1.992 (x64)
TC 3.10 on Android 6.0
Get:
Extended TC Menus | TC Languagebar | TC Dark Help | PHSM-Calendar
User avatar
solid
Power Member
Power Member
Posts: 557
Joined: 2004-08-09, 11:20 UTC

Post by *solid »

WinXP SP2

Same thing with wcmd_ext1_dan.lng from your package.

Everythings works well with that line removed. Thanks.

Even when I changed the line to codepage=1251, works no problem. That's my locale setting I guess that has something to do with it.

Thanks again.
Post Reply