Please translate this short text to Czech for the forum!

Moderated forum for Slovak and Czech users

Moderators: Hacker, Darkman_

Post Reply
User avatar
ghisler(Author)
Site Admin
Site Admin
Posts: 35991
Joined: 2003-02-04, 09:46 UTC
Location: Switzerland
Contact:

Please translate this short text to Czech for the forum!

Post by ghisler(Author) » 2018-04-26, 10:29 UTC

Hi!
Could someone please translate the following text to Czech? I need to add this to the page:
https://www.ghisler.ch/board/profile.php?mode=register

Thanks a lot!
We respect the EU privacy regulations DSGVO, see our <a href="https://www.ghisler.ch/board/privacypolicy.htm" target="_blank">privacy policy</a>. Your data will only be used to run this forum. It will not be sent to any third parties. Our hoster Hetzner in Germany also follows the DSGVO. You agree that all your posts made in this forum will be visible worldwide, also outside of the EU.
Author of Total Commander
http://www.ghisler.com

User avatar
Hacker
Moderator
Moderator
Posts: 10931
Joined: 2003-02-06, 14:56 UTC
Location: Bratislava, Slovakia

Post by Hacker » 2018-04-26, 21:41 UTC

In Slovak:

Rešpektujeme nariadenie EU o ochrane súkromia GDPR, pre bližšie informácie pozrite naše <a href="https://www.ghisler.ch/board/privacypolicy.htm" target="_blank">zásady ochrany osobných údajov</a>. Vaše údaje budú použité výlu&#269;ne pre ú&#269;ely chodu tohto fóra. Nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Náš poskytovate&#318; webového priestoru Hetzner, sídliaci v Nemecku, tiež dodržiava pravidlá GDPR. Súhlasíte s tým, že vaše príspevky zverejnené na tomto fóre budú vidite&#318;né celosvetovo, to znamená aj mimo EU.
Mal angenommen, du drückst Strg+F, wählst die FTP-Verbindung (mit gespeichertem Passwort), klickst aber nicht auf Verbinden, sondern fällst tot um.

User avatar
Iv@n
Junior Member
Junior Member
Posts: 38
Joined: 2006-11-19, 07:09 UTC

Post by Iv@n » 2018-04-27, 06:53 UTC

Czech version:

Code: Select all

Dodržujeme na&#345;ízení Evropské unie o ochran&#283; osobních údaj&#367; GDPR &#40;General Data Protection Regulation&#41;. Další informace naleznete na naší stránce <a href="https&#58;//www.ghisler.ch/board/privacypolicy.htm" target="_blank">Zásady ochrany osobních údaj&#367;</a>. Vaše údaje budou použity pouze pro pot&#345;eby tohoto diskuzního fóra a nebudou sdíleny se žádnou t&#345;etí stranou. Na&#345;ízením GDPR se &#345;ídí i náš poskytovatel webového prostoru Hetzner, který sídlí v N&#283;mecku. Souhlasíte s tím, že všechny vaše p&#345;ísp&#283;vky v tomto diskuzním fóru bude možné zobrazit po celém sv&#283;t&#283;, tj. i mimo EU.
P&#345;ekladatel &#269;eské verze programu Total Commander 7.x-9.x (v&#269;etn&#283; nápov&#283;dy)
Czech translator of Total Commander 7.x-9.x

Post Reply